Featured Video

Senin, 02 Juli 2012

Pantun Minang

RUMAH GADANG


tangkok di tangkok anak lambau
bungkuih dibao ka sungai dareh
disangko maracak pungguang kabau
ruponyo nilva mamaguik karuang bareh

tangah malam urang basaluang
basuluah di ateh rumpuik
ambiek salumuik lalok bagaluang
bulieh bakaruah usah takantuik

dek sero makan jo cancang
ndak sadar rumah kanai maliang
mangalah duduak di ateh pancang
beko sarupo jo ayam guliang 

juluak jo galah buah kuini
buah tomaik di ateh lantai
dimanolah posisi uni kini?
tulihlah alamaik kiriman patai

Rami anak sikolah di nagari pauah
Rami manunggu taufik kiemas
Basaba sanak nan di rantau jauah
Patai nan sadang kito kemas

Rang gadih ka tapi pantai
Ka pantai mambasuah kaki
Coitu bana lamaknyo patai
Nasi dimakan nan jo baki

Usahlah sanak ka kandang kudo
Beko kanai sipak duo jo tigo
Klu sanak indak picayo
Maronggoklah dakek ikua kudo

Kabek ayam di ateh lantai
Ayam di kabek jo basi rantai
Iyo sero makan di pantai
Sambalado jo uwok patai

Di ateh paga ayam bajejer
Bakukuak tando ari ka siang
Lamak bana rasonyo burger
Alun sa lamak gulai jariang

Rang taratak pambuek kapa
Mamakai pancang kayu kamper
Lah sajak tingga di eropa
Tantu lah batuka randang jo burger

Takan kana forum nan rancak
Tagalak ambo diateh oto
Jan ditanyo manga kok galak
Kito sadonyo ko nana lah boco

Sajak barangkek si anak rajo
Pai nyo malapeh si dayang
Sajak mato dek rabun sanjo
Lah tatuka ameh jo loyang

Baruak gilo mamanjek karambia
Siamang buruak di dalam rimbo
Alah lamo ambo bapikia
Alun jo salasai pantun ambo

Kini WC baunnyo ariang
"Batapa" sajo ka tapi pantai
Bulieh nak ilang baunnyo jariang
Sanak makan sajo uwok patai 

Banyak bana bungo nan kambang
Indak sarancak bungo padi
Duo tigo gadiah nan den pandang
Surang juo pautan hati

Jamua balingkuik hari paneh
Jamua di kaka hari patang
Kasiah kok indak adiak baleh
Mungkin denai ka mabuak surang

Pinang batatak jo batuntun
Sakambuik buah nan mudo
Kasiah ka adiak lah batahun
Cinto indak adiak tarimo

Urang minang pai ka serang
Maminum talua sarato jamu
Kok iyo kito samo sayang
Bialah untuang ka batamu


Ditiliak galang rang Koto Gadang
Bari baukia tampuak manggih
Dibawo nak rang Koto Tuo
Naiak daripado anak janjang
Mangaji daripado alif
mambilang daripado aso


Cikarau di hulu aia
Diambiak sado nan mudo
Utang lamo alun dibayia
Nan baru katibo pulo


Kayu kalek madang di lurah
Ditarah lalu diampaikan
Hati lakek pandang 'lah sudah
Di Allah balun basampaikan


Pancaringek jo Batang Kapeh
Tumbuah sarumpun jo batang dadok
Duri nan tumbuah tiok tangkai
Tampuo basarang tantang baniah
Ingek2 nan di ateh
Nan di bawah kok maimpok
Tirih kok datang dari lantai
Galodo kok datang dari hiliaDicampak batang cubadak
Dirandang daun ampaleh
Talang dipatah-patah
Sikujua dalam parahu
Tagak nan indak tasundak
Malenggang nan indak tapampeh
Tabalintang patah
Tabujua lalu


Tidak alu sa-alu nangko
Alu tasanda di tabiang
Kok tasanda di batuang
Buliah disaok jo daun tabu
Tidak malu samalu nangko
Malu tacoreang di kaniang
Kok tacoreang di pungguang
Buliah disaok-i jo baju


Ba'alah padi den nangko
Disiang tidak tasiang
Tiok disiang taganang juo
Ba'alah hati den nangko
Dirintang tidak tarintang
Tiok dirintang takana juoDari subaliak ka sabalah
Dikili lai tapi kain
Bajaik tantang kapalonyo
Sudahlah untuang takadia Allah
Dirintang bana jo nan lain
Adiak kanduang takana juo


Anak salimang salimbado
Kurang aso tigo puluah
Jan namuah dirintang mato
Mato mambao binaso tubuah


Kok dikili bana tapi kain
Bagubah baukia pulo
Kain tanunan Sutan Palangai
Kok dicari bana jo nan lain
Saroman indak sarupo
Sarupo indak saparangai


Kok mandi badan bak kini
Mandi ka lubuak urang Canduang
Bakusuak jo limau kapeh
Kok mati badan bak kini
Manangih tanah manganduang
Mukasuik hati alun lai lapeh


Ampek angkek anak Cubadak
Kaduo Kampuang Pulasan
Ka kida ka Pakan Labuah
Bak api mamakan dadak
Di lua tidak mangasan
Di dalam hancua luluahKoto Sabab madok ka Tiku
Tiku maadok Koto Tangah
sadang indak sabalah dulu
nantikan sajo garak AllahRamo-ramo si kumbang jati
Hinggok di rantiang madang kalek
Patah tumbuah hilang baganti
Pusako jawek bajawek


Balaia biduak ka Pagai
Mambao muatan lado mudo
Di lahia kito bacarai
Di batin batamu juo


Tinggi bukik dapek didaki
Lurah dalam bakalo-kalo
Urang ulik dapek dinanti
Urang anggan apo kadayo


Kain batiak tabang mangirok
Unduang-unduang anak rang Bayang
Tampak Adiak darah tasirok
badan bak raso bayang-bayang


Mulo diracik batimbalau
Jamua nan lapeh ka tapian
Sapakiak bunyi rang maimbau
Denai bagaluik jo rasianTaratak kotonyo tinggi
Di ujuang tanjuang babelok jalan
Sayang di anak lacuik-lacuik-i
Sayang di kampuang tingga-tinggakanDuo tigo toko di Padang
Sabuah sajo toko basi
Duo tigo bungo nan kambang
Sabuah sajo nan di hati


Putuih tali alang-alang
Cabiak nan tantang bingkai
Iduik usah mangapalang
Indak kayo barani pakaiDendang duo dendang tigo
Pacah pariuak parandangan
Bia makan bia tido
Asa duduak bapandanganKalau den raso rigo-rigonyo
Mandi di tabek lah den ba’a
Mandi bakusuak daun pulai
Iyo rang Canduang Bukittinggi
Katigo urang Ampek Angkek
Kok den raso nan bak nangko
Mati ketek lah den ba’a
Saheto kapan ’lah sampai
Sajangka tanah ’lah jadi


Sajak den bagubalo itiak
Ka Bayang ‚lah den dakikan
Indak den ka Pulau lai
Sajak den bacarai jo Adiak
Sumbayang ’lah den antikan
Indak den ka surau lai


Kalam ’lah hari di Simabua
Kudo ’lah lakek palanonyo
Baranti sampai siang hari
Kalau dinanti lamo bana
Samalam maik dalam kubua
Tibo malaikaik ka mananyo
Bukannyo jawek nan tabari
Kasiah tak sampai nan takana    


Aua ditanam batang tumbuah
Tumbuah di parak si gumanti
Asa lah hati samo sungguah
Kariang lautan kito nanti


Lah masak padi rang Koto
Diambiak ka galu-galu
Tak buliah digatok lai
Tasasak padang ka rimbo
Taantak ruweh ka buku
Tak dapek maandok lai


Tahan lukah dalam sawah
Kok ditahan jan dianjak
Kok dianjak ka tanah bato
Kato samulo jan diubah
Kok diubah jan diansak
Kok diansak badan binaso


Alhamdu di surek nahu
Dibaco khatib si Nur Alam
Di baliak Padang Siro
Sadang di dunia alun tantu
Di akhirat wallahu 'alam
Musim pabilo kabasuo


Mandi ka lubuak maralian
Dapeklah udang tali-tali
Mabuak dek untuang parasaian
Patang disangko pagi hariSaudah balikan tuduang
Dibao anak ka tangah sawa(h)
Cincin sudah jari lah kuduang
Inai tagiliang kuku lah tangga


Hujan nan indak labek amek
Taganang aia di tuturan
Sakik nan indak sangek amek
Lakek di lapiak katiduran


Sarikayo makan jo tapai
Makanan anak punai tanah
Nan kayo mukasuik sampai
Nan bansaik karam di tangah


Urang Padang pai ka rimbo
Maambiak rotan dibalah-balah
Cinto surang molah ambo
Bak pisau tajam sabalah

35#
Api-api tabang ka dusun
Tibo di dusun sampai ka banto
Indak mati kanai racun
Mati digeleang suduik mato


Ditabang batuang ka Sasak
Labiahnyo ka papan tundo
JIkok dilabiahi ancak-ancak
Jikok dikurangi sio-sioSalasiah ambiak dalam peti
Diambiak lalu dibantunkan
Kasiah baramuak dalam hati
Sayang dek malu mangatokanAlang-alang si Malin Deman
Bari baikua bakapalo
Siang digilo angan-angan
Malam dimabuak mimpi pulo


Urang manubo bada balang
Tubo disimpan dalam peti
Aso hilang duo tabilang
Itulah adat laki-lakiUrang Silungkang mambao kapeh
Urang Bantam mambao aia
Nan mancancang nan mamampeh
Nan bautang nan mambayia
Lubuak banamo tali-tali
Ditubo anak rang Ulakan
Musuah pantang dicari-cari
Basuo pantang diilakkan


Hilia kureta nan barantai
Baranti tantang Batu Basa
Banyak urang nan marasai
Tibo di ambo tapek bana


Koto Lansek jo Balai Salasa
Lah sakabek mambali siriah
Alah dapek mangko manyasa
Daulu cameh tak ka buliah


Badarun tabuang tambuko
Tabang marahab ateh balai
Satahun tidak basuo
Satapak tidak bacarai


Dikali-kali urek pandan
Dikali lalu ditimbuni
Dikaji-kaji untuang badan
Dikaji lalu ditangisiPitalah jo Bungo Tanjuang
Katigo jo Gunuang Rajo
Tidak salah Bundo manganduang
Salah di badan buruak pintoBangkahulu pasanyo langang
Dek suka tampek mambali
Dahulu badan den sanang
Kini bak raso jadi kuli


Pado sipuluik urang Koto
Elok padi Koto Tangah
Pado hiduik baputiah mato
Elok mati bakalang tanah


Kayu kalek madang di lurah
Ditarah lalu diampaikan
Hati lakek pandang ‘lah sudah
Di Allah balun basampaikan


Karuah nan bak kuah sipuik
Janiah nan bak kuah balam
Hati ‘lah bak rumin kusuik
Bak banang dilando ayam


Gadang aia Sungai Panuah
Hanyuik sagalo daun-daun 
Carai babulan lai mambunuah
Kunun carai batahun-tahun


Urang Padang lalu barampek
Tapijak kaki kainnyo
Nan hilang indak ka dapek
Cari nan lain ka gantinyo
Salasiah puan di Koto Tujuah
Tumbuah sarumpun jo marapalam
Kasiah ditanam balun tumbuah
Iman bakucak siang malam


Tampak nan dari Tanjuang Pati
Tabukak tambang di Kinandam
Kasiah maracun dalam hati
Mambao pinyakik rindu dandam


Cincin akiak banamo akiak
Tagelang-gelang ateh atok
Lah pueh mato mancaliak
Tangan nan indak dapek mangakok


Panto nan alah tapantokan
Bapantang balimau puruik
Kato nan alah takatokan
Bapantang diganjua suruik


Banta dahulu banta Kuantan
Banta kini lain ruponyo
Sasa dahulu pandapatan
Sasa kudian indak paguno


Pamato jatuah ka rumpuik
Jatuah ka rumpuik si bilang-bilang
Sungguah di mato alah lupuik
Namun di hati indak ka hilang
Urang Siam pulang ka Siam
Basuntiang bungo kacubuang
Urang haniang disangko diam
Bagai guntiang makan di ujuangRumah gadang babandua perak
Diukia anak rajo-rajo
Tagang indak kandua pun indak
Manga-nyo tali putuih sajoSungai Panuah aia batumbuak
Babelok jalan ka Alai
Angan lalu paham tatumbuak
Di ma kusuik kan salasai


Disakah indak tasakah
Ditutuah sambia balari
Ditagah indak tatagah
Dilapeh jo ibo hati


Kok Adiak mandi dahulu
Bakusuak jo daun lado
Kok Adiak mati dahulu
Nantikan ambo di sarugo


Kayu kalek tumbuah di tabiang
Baurek babaniah tidak
Ubek jauah pinyakik hampiang
Panawa sasuai tidak


Apo dirandang di kuali
Bareh subarang tigo sayak
Apo dipandang pado kami
Ameh kurang guno pun tidak


Hari patang tali tarantang
Tangkok badak di Turawan
Isuak datang kini datang
Aden indak mamiliah lawan


Apo guno cipuik lai
Cipuik lah barangkai-rangkai
Apo guno hiduik lai
Hiduik ka bacamin bangkai


Kain palakaik baragi suto
Tanunan anak rang Kubang
Awak bansaik ati paibo
Awak tasisiah samo gadang


Jelo bajelo tali pukek
Randam barandam tali lampuang
Mulo basuo pandang ‘lah lakek
Dandam barulam dalam jantuangTaratak di hari pakan
Banyak urang bajulo-julo
Taragak usah bapasan
Dalam mimpi kito basuoKamumu di dalam samak
Jatuah sahalai salaronyo
Meski ilimu satinggi tagak
Indak sumbayang apo gunonyo


Babunyi tabuah rang Lawang
Babunyi manjalang luhua
Apo katenggang kabau jalang
Rumpuik kasiak kubangan tuhua


Abang dahulu mangko kamat
Takabia mangko sumbayang
Bacarai Allah jo Muhammat
Baru bacarai kasiah sayang


Pisau sirauik panjang hulu
Ambiak pangarek duri rotan
Diam di lauik ‘lah dahulu
Samantaro pulau balarangan


Den sangko bulek daun nipah
Kironyo picak bapasagi
Den liek lipek tak barubah
Lah dikambang tak elok laiUrang Sumpu bajalan malam
Singgah sabanta di Kurinci
Balum tantu biduak ka karam
Manga nangkodoh kadigantiSolok Salayo cawan pinggan
Ambiak patungkek batang padi
Harok dek elok cayo bulan
Lampu rumah dipadami


Bukik putuih jalan ka Padang
Den randang jaguang den hangusi
Hukum putuih badan tabuang
Den pandang kampuang den tangisi


Puyuah nak urang Koto Nopan
Bao bapikek lah dahulu
Guruah kok indak jadi hujan
Bumi jo langik dapek malu0#Banyak hari babilang hari
Indak saelok hari Juma’aik
Banyak nabi babilang Nabi
Indak saelok Nabi Muhammaik


Singkarak kotonyo tinggi
Sumaniak mandado dulang
Awan bararak denai tangisi
Badan nan jauah dirantau urangAnak tiuang ateh rambutan
Babuni batungkek paruah
Sapantun ajuang di lautan
Datang angin batulak jauahTarangan parang jo malarai
Dayang-dayang mamangku puan
Angan-angan salamo carai
Bayang-bayang disangko Tuan


Lai ditimbo nan bak udang
Tidak karuntuang dalam rimbo
Lai dicinto nan bak urang
Tidak ka untuang apo kadayo


Cubadak duo gantuang
Sabuah panggulai maco
Baru takana pado untuang
Tidua batilam aia mato


Bacincin partamo akiak
Dibari parmato dulang
Kok ingin kami di Adiak
Adiak di dalam tangan urang

Kambang ‘lah bungo ribu-ribu
Talatak di ateh papan
Tidak kuaso manangguang rindu
Kirimkan racun kadimakan


Mandaki tabiang si Rimbun
Batusangka hilalang mati
Manangih dalam kalumun
Kusuah kasah manahan hati


Pacah cawan ditimpo cawan
Ditimpo jo balimbiang
Hati nan buliah kami tahan
Mato jo apo kadidindiang

Hari sadang waktu luhua
Ditimpo jo balimbiang
Tujuah hari di dalam kubua
Kasiah sayang takana juo

Antaro Kaliang jo Malako
Bamban di sinan ditinggakan
Antaro kaniang dengan mato
Dandam di sinan ditinggakan

Daun tarap di ateh bukik
Tampek manjamua buah palo
Harap ambo bukan sadikik
Sabanyak rambuik di kapalo

Dahulu barambuik panjang
Kini barambuik singgang bahu
Dahulu bakasiah sayang
Kini bak cando tidak tahu


Bukan rakik sajo nan buluah
Buluah sarik sarumpun tigo
Bukan pinyakik sajo nan mambunuah
Dandam birahi mambunuah puloLubuak Basuang tabiangnyo tinggi
Ikan dijalo tajilapak
Duduak bamanuang Tuan kini
Pamenan mato tidak tampak


Anak kuak di ateh sakek
Mamakan buah ringan-ringan
Kato siapo tak ka dapek
’Lah hinggok di tapak tangan